Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Råängen består av många olika delar som kommer att sammanfogas och realiseras mellan 2017 och 2023. Några av dessa beståndsdelar är bland annat tillfälliga och permanenta konstverk, residensprogram, publika evenemang och seminarier. Slutdatum sammanfaller med att Domkyrkan firar 900-årsjubileum av invigningen av kryptans högaltare 1123.

Nathan Coley

Foto: Marc Doradzillo

Vi är väldigt glada över att den brittiske konstnären Nathan Coley accepterat vår inbjudan att bli den första konstnär som skapar ett verk för Råängenprojektet. Coley är en internationellt erkänd konstnär som är intresserad av att utforska hur tro, religion och ett samhälles värderingar uttrycks inom arkitekturen och de offentliga rum som skapas där. Coley använder arkitektoniska former och textverk för att undersöka sociala, politiska och ideologiska strukturer.

Som ett startskott för vårt samtal med de boende och besökande i Lund installerades en existerande ljusskulptur av Coley intill Lunds domkyrka. Hans nya verk på Domkyrkans mark i Brunnshög kommer finnas på plats från Juni 2018 till och med mars 2019.

för information om hans uppdrag och vårt program med publika evenemang.

Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens

”Heaven” på plats inför invigningen av Råängen, november 2017. Foto: Peter Westrup.

Nathan Coleys skulptur ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himlen är en plats där ingenting någonsin händer) stod på Krafts torg, mellan Domkyrkans absid och Biskopshuset från november 2017 till mars 2018.

Läs mer

And We Are Everywhere

And We Are Everywhere, 2018. Foto: Peter Westrup.

2 juni 2018 invigdes Nathan Coleys nya verk i Brunnshög. Det finns på plats till och med våren 2019.

Läs mer

Brendeland & Kristoffersen

Under 2018 och 2019 kommer vi att skapa en serie temporära byggnationer i Brunnshög. Dessa kommer att uppmuntra besökarna att utforska platsen, njuta av landskapet och reflektera över Lunds fortsatta utbredning. De här konstruktionerna kan bestå av olika broar, utsiktsplattformar, interaktiva installationer eller picknickplatser. De utformas med avsikten att ta med besökarna på en resa genom landskapet.

Startpunkten kommer att bestå av ett bygge som placeras intill den föreslagna spårvagnshållplatsen. Här kommer det finnas utrymme för mindre evenemang, servering och workshops. Dessa tillfälliga konstruktioner kommer att finnas kvar i fem år eller till dess att byggarbetet inleds och påverka områdets utformning.

Vi har valt ut de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen för ett samarbete gällande detta uppdrag. Geir Brendeland och Olav Kristoffersen ritar byggnader, undervisar och gör grundliga konsekvensanalyser av vad byggande i vårt århundrade faktiskt innebär och har under de senaste femton åren utvecklat och utmanat sin omvärld. De är kanske mest kända för sitt ambitiösa och unika närmande till bostadsfrågan, stadsplanering och att tillgodose samhällets olika behov. De har också skapat ett antal tillfälliga, ibland ambulerande, projekt som bestått av utställningar, installationer och publikt interaktiva rum. Både Brendeland och Kristoffersen undervisar vid fakulteten för Arkitektur och Design vid Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Detta bidrar till att de och deras yrkesutövande tar en aktiv del i den kritiska diskursen.

Deras intresse i Råängen utgår från ett engagemang för utvecklingen av allmänhetens bästa; ett intresse för frågor som berör markägande, gemensamma sätt att leva, folklig arkitektur, hantverk och lokala material. Många av deras projekt omfattar aktiviteter som involverar ett brett spektrum av människor; tonåringar, barn och vuxna. Deras deltagande i Råängen kommer att bidra till att ange tonen för den framtida utvecklingen av kyrkans land i Brunnshög och kommer att medföra samarbeten med Lunds Kommun och Universitet.

för information om uppdraget.