Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Råängen består av många olika delar som kommer att sammanfogas och realiseras mellan 2017 och 2023. Några av dessa beståndsdelar är bland annat tillfälliga och permanenta konstverk, residensprogram, publika evenemang och seminarier. Slutdatum sammanfaller med att Domkyrkan firar 900-årsjubileum av invigningen av kryptans högaltare 1123.

Nathan Coley

Vi är väldigt glada över att den brittiske konstnären Nathan Coley accepterat vår inbjudan att bli den första konstnär som skapar ett verk för Råängenprojektet. Coley är en internationellt erkänd konstnär som är intresserad av att utforska hur tro, religion och ett samhälles värderingar uttrycks inom arkitekturen och de offentliga rum som skapas där. Coley använder arkitektoniska former och textverk för att undersöka sociala, politiska och ideologiska strukturer. Som ett startskott för vårt samtal med de boende och besökande i Lund installerades en existerande ljusskulptur av Coley intill Lunds domkyrka. Hans nya verk på Domkyrkans mark i Brunnshög kommer finnas på plats från Juni 2018 till och med mars 2019.

Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens

”Heaven” på plats inför invigningen av Råängen, november 2017. Foto: Peter Westrup.

Nathan Coleys skulptur ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himlen är en plats där ingenting någonsin händer) stod på Krafts torg, mellan Domkyrkans absid och Biskopshuset från november 2017 till mars 2018.
Se en film om konstverket här.

Läs mer

And We Are Everywhere

And We Are Everywhere, 2018. Foto: Peter Westrup.

2 juni 2018 invigdes Nathan Coleys nya verk i Brunnshög. Det finns på plats till och med våren 2019.
Se en film om konstverket här.

Läs mer

Brendeland & Kristoffersen

Geir Brendeland och Olav Kristoffersen har under de senaste femton åren haft ett mycket vitt omfattande arbetssätt. De har designat fantastiska byggnader, undervisat studenter och på djupet studerat de följder och effekter som byggande under 2000-talet faktiskt får. De är kanske mest kända för sin ambitiösa och unika inställning till husbyggen, stadsutveckling och socialt ansvarstagande. De har även arbetat med tillfälliga, ibland ambulerande, projekt så som utställningar, installationer och publika interventioner. Både Brendeland och Kristoffersen arbetar på universitet i Trondheim där de undervisar på fakulteten för arkitektur och design. Detta gör att deras praxis alltid har sin grund i den samtida kritiska diskursen.

Deras intresse för Råängen grundar sig i deras övertygelse om att alltid arbeta för allmänhetens bästa, men också det delade engagemanget kring just frågor rörande ägande, kollektiv, lokal arkitektur, hantverk och lokala material. Flera av deras tidigare projekt har inkluderat gemensamma aktiviteter för olika målgrupper, inklusive barn, tonåringar och vuxna. Det offentliga utrymme som de skapar för Råängen kommer sätta tonen för den fortsatta byggnationen på kyrkans mark i Brunnshög och sker i samarbete med Lunds kommun och universitetet.

Hagen

De norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen har fått i uppdrag att designa en offentlig plats i Brunnshög som ska uppmuntra besökarna att utforska och ta del av platsen samt själva bilda sig en uppfattning om utbyggnationen av Lund. Trädgården kommer att bli den första permanenta struktur som byggs inom ramarna för Råängens konst- och arkitekturprogram och den kommer vara tillgänglig för alla. Under de kommande åren kommer en helt ny stadsdel att växa upp här och trädgården kommer gå från att vara ett objekt som placerats ut mitt i landskapet till att bli en välintegrerad park i den nya stadsdelen.

Läs mer