Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Under 2018 och 2019 kommer vi hålla i en rad olika publika evenemang inom ramen för Råängen. Seminarier, utflykter, picknicks för en intresserad allmänhet, Lundabor, arkitekter, stadsplanerare, akademiker, konstnärer, politiker, curatorer, folk från byggbranschen. Vi gör evenemangen för att föra samtal kring Lunds domkyrkas utvecklingsprojekt i Brunnshög, Råängen konst- och arkitekturprogram, se andra modeller för urban expansion och kulturell utveckling och för att positionera projektet inom ett större kritiskt ramverk.

Evenemangen kommer skifta från öppna samtal på en lördagseftermiddag med lokala lundabor till fördjupande seminarier som adresserar specifika ämnen.

för information om programmet.

Seminarier

Vi planerar en seminarieserie som under 2018 och 2019 adresserar de grundläggande frågeställningarna som rör utvecklingen för Lunds domkyrkas mark i Brunnshög. Seminarierna kommer att skapas med ett brett spektrum av innehåll och upplevelser som exempelvis kan inkludera promenader, samtal, temamåltider, inspirerande seminarier och filmvisningar. Dessa evenemang kommer inkludera inbjudna gäster i form av internationella konstnärer, curatorer, arkitekter, personer från byggbranschen, folk som arbetar med geografi, arkeologer och skribenter.

Varje evenemang kommer behandla ett specifikt ämne som utgångspunkt för diskussion och kommer att designas på ett sätt som medför nya infallsvinklar för kyrkans utvecklingsprojekt.

Seminarierna är öppna för alla, nyfikna Lundabor såväl som yrkesutövare inom branschen som berör utvecklingen för Brunnshög. Vi önskar att människor från Lund, Malmö, Skåne, Sverige, Köpenhamn och så vidare, blir intresserade av våra evenemang – för att skapa ett nationellt och internationellt samtal.

Seminarium 1: Ingenting blir någonsin färdigt

Råängens första seminarium hölls den 28 april 2018. Talare från Lund, New York, Berlin och London behandlade ämnet ”tid” som en kulturell konstruktion och verktyg för utveckling. Temat anknöt till Domkyrkans närvaro i staden under de senaste 900 åren (sedan 1123 när kryptans högaltare invigdes) och engagemanget i kyrkans mark i Brunnshög med ett tidsperspektiv på 1000 år framåt.

Vi diskuterade de unika förutsättningar som den här typen av långsiktiga projekt har. Vi talade om skillnader och likheter mellan världslig och himmelsk tid. Vi funderade över vår bräckliga relation till marken och de varierande och magiska sätt som nutida konstnärer har tagit sig an ämnet tid. Vi ifrågasatte idén om att framtiden är det enda ställe där vi kan låta vår fantasi löpa fritt. Vi försökte placera Råängen i relation till mänsklighetens historia och vi funderade över förmoderna föreställningar om tid och plats.

Talare:
CATHY HAYNES, skribent, curator och konstnär
ANNA LAGERGREN, arkeolog
FIONA RABY (Dunne & Raby), akademiker, arkitekt och designer
LISA ROSENDAHL, curator
LENA SJÖSTRAND, kaplan, Lunds domkyrkoförsamling

Läs mer

Samtal

Vi vill engagera lokalbefolkningen i diskussionen om Lunds expansion, vad den innebär och hur konst och arkitektur både kan öppna upp samtalet och föra det vidare. Samtal om Råängen sker på lördagseftermiddagar och leds av talare och deltagare från Lund. Alla är välkomna!

Vad är himlen?

Samtal om Nathan Coleys verk Heaven, januari 2018. Foto: Henrik Rosenqvist.

Vi blev oerhört glada över den respons som vårt första samtal om Råängen fick. Det hölls den 27 januari på Domkyrkoforum i Lund. Ämnet som diskuterades var Nathan Coleys konstverk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens”, som stod placerad bredvid Domkyrkan mellan november 2017 och mars 2018. Konstverket blev ett hett samtalsämne i staden, syntes ofta på sociala medier och hjälpte till med att lysa upp Krafts Torg under de mörka vintermånaderna.

Läs mer