Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Jes Fernie och Lena Sjöstrand diskuterar projektet på Domkyrkoforum i Lund, oktober 2017. Foto: Henrik Rosenqvist.

Under 2018 arrangerar vi en serie seminarier, studiebesök och evenemang med boende, arkitekter, geografer, akademiker, konstnärer, lokalpolitiker, intendenter och byggherrar med flera. Här ges möjligheter att diskutera det övergripande projektet, konst och arkitekturprogrammets innehåll, andra modeller för urban utveckling och vikten av konstnärliga inslag. Detta görs för att inordna projektet i ett större, kritiskt ramverk. Mer information kommer.

för information om programmet.