Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Under 2018 och 2019 kommer vi hålla i en rad olika publika evenemang inom ramen för Råängen. Seminarier, utflykter, picknicks för en intresserad allmänhet, Lundabor, arkitekter, stadsplanerare, akademiker, konstnärer, politiker, curatorer, folk från byggbranschen. Vi gör evenemangen för att föra samtal kring Lunds domkyrkas utvecklingsprojekt i Brunnshög, Råängen konst- och arkitekturprogram, andra modeller för urban expansion och kulturell utveckling samt för att positionera projektet inom ett större kritiskt ramverk.

för information om programmet.

Seminarier

Syftet med vår seminarieserie är att adressera de grundläggande frågeställningar som rör utvecklingen av Lunds domkyrkas mark i Brunnshög. Varje evenemang kommer ha ett specifikt ämne (Tid, Pengar och Mark) som utgångspunkt för diskussion och kommer att utformas på ett sätt som medför nya infallsvinklar för kyrkans utvecklingsprojekt.

Internationella konstnärer, curatorer, arkitekter, personer från byggbranschen, arkeologer och skribenter kommer att delta. Seminarierna kommer att erbjuda ett brett spektrum av innehåll och upplevelser som exempelvis kan inkludera promenader, samtal, temamåltider, föredrag och filmvisningar.

Seminarierna är öppna för alla, nyfikna Lundabor såväl som yrkesutövare inom branschen som berör utvecklingen i Brunnshög. Vi önskar en publik från från Lund, Malmö, Skåne, Sverige, Köpenhamn och än längre bort – för att skapa ett nationellt och internationellt samtal.

Ingenting blir någonsin färdigt

Råängens första seminarium hölls den 28 april 2018. Talare från Lund, New York, Berlin och London behandlade ämnet ”tid” som en kulturell konstruktion och verktyg för utveckling. Temat anknöt till Domkyrkans närvaro i staden under de senaste 900 åren (sedan 1123 när kryptans högaltare invigdes) och engagemanget i kyrkans mark i Brunnshög med ett tidsperspektiv på 1000 år framåt.

Vi diskuterade de unika förutsättningar som den här typen av långsiktiga projekt har. Vi talade om skillnader och likheter mellan världslig och himmelsk tid. Vi funderade över vår bräckliga relation till marken och de varierande och magiska sätt som nutida konstnärer har tagit sig an ämnet tid. Vi ifrågasatte idén om att framtiden är det enda ställe där vi kan låta vår fantasi löpa fritt. Vi försökte placera Råängen i relation till mänsklighetens historia och vi funderade över förmoderna föreställningar om tid och plats.

Talare:
CATHY HAYNES, skribent, curator och konstnär
ANNA LAGERGREN, arkeolog
FIONA RABY (Dunne & Raby), akademiker, arkitekt och designer
LISA ROSENDAHL, curator
LENA SJÖSTRAND, kaplan, Lunds domkyrkoförsamling

Presentation av föreläsarna
Sammanfattning av seminariet
Time Walk, Cathy Haynes
Only Time Will Tell, Lisa Rosendahl

Samtal

Vi vill engagera lokalbefolkningen i diskussionen om Lunds expansion, vad den innebär och hur konst och arkitektur både kan öppna upp samtalet och föra det vidare. Samtal om Råängen leds av talare och deltagare från Lund. Alla är välkomna!

Vad är himlen?

Samtal om Nathan Coleys verk Heaven, januari 2018. Foto: Henrik Rosenqvist.

Vi blev oerhört glada över den respons som vårt första samtal om Råängen fick. Det hölls den 27 januari på Domkyrkoforum i Lund. Ämnet som diskuterades var Nathan Coleys konstverk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens”, som stod placerad bredvid Domkyrkan mellan november 2017 och mars 2018. Konstverket blev ett hett samtalsämne i staden, syntes ofta på sociala medier och hjälpte till med att lysa upp Krafts Torg under de mörka vintermånaderna.

Läs mer

Vad då ”And We are Everywhere”?

Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand bjöd in Lundaprofilen Johan Wester som gäst till Råängens publika samtal för att reflektera kring frågeställningar som uppkommit runt Nathan Coleys skulptur ”And We Are Everywhere”. Konstverket har gett upphov till intensiva diskussioner och debatter i media, i olika sociala forum och såklart i privata sammanhang. Vi vill gärna uppmuntra att olika röster kanaliseras in i projektet, ett av dessa tillfällen var den 16 november 2018 i Domkyrkoforum. Det blev en givande och intensiv kväll, med högt engagemang både från Lena, Johan och publik.

Läs mer

Skolor

Ett mål med konstprogrammet är att involvera barn och ungdomar – att uppmuntra diskussioner om hur deras stad växer, vad konst kan bidra med i ett samhälle och vad ’hem’ betyder för dem. Vi vill också försäkra oss om att barn får göra sina röster hörda i stadsutvecklingens olika skeden – vi samarbetar därför med skolor och konstorganisationer i Lund för att anordna bland annat workshops och utflykter.

And we are everywhere – skolprogram om framtiden

Under oktober 2018 genomfördes skolprogram i samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling och Skissernas Museum i anslutning till Nathan Coleys konstverk ”And We Are Everywhere”. Elever från förskoleklass upp till gymnasiet deltog.

Dag 1 tog en präst och en pedagog emot skolklassen vid konstverket. Tillsammans utforskade de verket. Eleverna fick leta upp detaljer som intresserade dem och de samtalade om vad som är viktigt när en ny stadsdel byggs. Vad behövs för att människor ska kunna trivas där? Vilken funktion har konsten? Hur ska framtidens stad se ut? Dag 2 besökte eleverna Skissernas museum. Här fick de se konstverk som relaterar till Nathan Coleys installation. Verk som är platsspecifika, som berör boende och människors delaktighet. Samtalet om hur vi vill bygga och leva i vår stad fortsatte. Nya idéer för framtiden föddes. I museets skapande verkstad fick idéerna ta gestalt.

På utställningsytan Väggen i Domkyrkoforum visas visionerna för Lunds nya stadsdel mellan den 9 januari och 22 februari 2019.

Läs mer